АСТРОУИКИ
Advertisement

Роден е в 500 г. пр.Хр. в Клазомена, недалеч от Смирна, Мала Азия. Работи в Атина като съветник на Перикъл. Негово съчинение е: „За природата”. Обвинен е в безбожие. В Лампсак той създава своя школа. Умира в 428 г. пр. Хр. Според Анаксагор Земята е център на Космоса и е плосък диск. Космическите тела са образувани от нея и извършват кръгообразни движения. Нарежда основните елементи по следния ред: Огън, Въздух, Вода и Земя. В тяхната периферия философът разполага Ефира. Небесните тела са изградени от камък, а Млечният път се ситуира в сянката на Земния диск. Основните негови идеи включват запазването на материята, състояща се от безкрайно много идентични части, частта носи всички белези на цялото и са наречени хомеомери. От тях изхожда за наличието на Нус. Нусът е самовластна, действаща причина и още творческа сила, която е единна и неделима по своята същност. Той е универсален принцип на многообразието и означава ред, следователно хомеомерите означават безредие.

Advertisement