АСТРОУИКИ
Advertisement

Европа е една от галилеевите луни и четвъртият по големина спътник на Юпитер. Името "Европа" принадлежи на една от любовниците на древногръцкия бог Зевс. Първоначално спътникът е бил известен под името Юпитер 2, но скоро след откриването му, Смион Мариус предлага сегашното му име. То не влиза в употреба чак до средата на 20 век.


Състав и физически характеристики[]

Предполага се, че Европа има състав, подобен на този на Земята. Повърхността е покрита със слой от воден лед с педполагаема дълбочина около 100 километра. Тя е заледена, но поради гравитационното въздеиствие на Юпитер и останалите спътници, самата луна постоянно се разтяга и свива, създаваики достатъчно енергия под формата на топлина, за да разтопи леда под повърхността. Тази хипотеза е тествана за първи път от сондата "Галилео", която прави измервания на магнитното поле на спътника. Установява се, че Европа има магнитно поле, което се заражда благодарение на взаимодеиствието на магнитното поле на Юпитер, и предполага наличието на метално ядро и електропроводимо вештество, като солен океан под повърхността.

Advertisement