АСТРОУИКИ
Advertisement

Rhooph sm.jpg
Клас W: съдържа така наречените звезди на Wolf-Rayet, много рядко срещани обекти и все още доста загадъчни.

Клас O : с температура на повърхността от 30 хиляди градуса. В състояние са да йонизират дори и хелий. В спектъра линии са на йонизиран хелии. Доста рядко срещани.

Клас B : са звездите с температура между 15 и 25 хил. градуса. По-разпространени са от звездите от клас O, но са все пак са малко разпространени.

Клас A : към този клас принадлежат звездите с температура между приблизително 8 и 12 хиляди градуса. Те са многобройни. В техния спектър доминират линии на водорода. Към този спектрален тип принадлежат например Сириус, Вега и Алтаир.


Клас F : са звездите с температура между 6 и 8 хил. градуса. В спектъра му доминират линии на йонизиран калций. Полярната звезда принадлежи към този спектрален тип.


Клас G : към този клас принадлежи Слънцето. Това са звезди с температура на повърхността от 4-6 хил. градуса и характеризирани с линии на метали и на йонизиран калций в техния спектър.

Клас K : имат температура между 3.500 и 5 хил. градуса.Спектърът им се характеризира с линии на метали и на неутрален калции.

Клас M : Към този клас например принадлежи Белетгейзе и Антарес. Имат температура на повърхността от 2-3 хил. градуса и се характеризират с линии на титаниев оксид.

Клас S :имат същата температура като клас М, но притежават линии на циркониев оксид в техния спектър. Срещат се много рядко.

Клас R и N : и те имат същата температура като звездите от клас М, но в техния спектър доминира въглерод и затова са наречени още "карбонатни звезди" . По-скоро са рядко срещани.

Advertisement