Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 17:27, 13 ноември 2009212.43.62.37 приноси 1961 байта +1961 Нова страница: Географски координати е система за описване (определяне) на положението на дадена точка от зе…
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.