АСТРОУИКИ
Advertisement

Географски координати е система за описване (определяне) на положението на дадена точка от земната повърхност. Всяка точка може да се опише с 3 географски координати:

  • Географска ширина φ — е ъгълът между отвесна линия в дадената точка и плоскостта на екватора, измерена от 0 до 90° в двете страни на екватора.
  • Географска дължина λ — е ъгълът между плоскостта на меридиана, прекаран през дадената точка, и плоскостта на нулевия меридиан, от който се мери дължината. За нулев меридиан е избран меридианът, преминаващ през Гринуич - Гринуичкия меридиан. Дължините се мерят от 0 до 180° на изток и на запад от нулевия меридиан и се наричат съответно източни и западни.
  • надморска височина или просто височина. Отрицателната надморска височина се нарича „под морското равнище“ за обекти на сушата, а за такива в моретата и океаните - просто дълбочина.

Географските координати служат и за определяне местоположението на точки в близост до земята, например на летящи тела. За по-далече разположени тела понякога се дава не надморската височина, а разстоянието до центъра на земята.

Advertisement