АСТРОУИКИ
Advertisement

Най-старата звезда. Вероятно не е най-старата звезда в галактиката, но едно е сигурно. Тя се нарежда сред най-древните светила. Анна Фрайбъл /McDonald Observatory - Texas/ и международен изследователски екип установиха, че HE1523-0901, открита от Hamburg/ESO Survey е на 13,2 милиарди години. Тази новина, поместена преди няколко дни в Astrophysical Journal е направена благодарение на изследването на разпада на някои радиоактивни елементи, открити в звездата.

Advertisement