АСТРОУИКИ
Advertisement

Най-малката черна дупкаNASA съобщи, че е открита черна дупка с рекордно малка маса, близка до долния предел за масите на черните дупки със звезден произход. Докладът за откритието бе представен от Николай Шапошников и Лев Титарчук на срещата на Отдела по астрофизика на високите енергии на Американското астрономическо общество. Черната дупка се намира в Млечния път, в двойната система от черна дупка и обикновена звезда-компаньон XTE J1650-500, която е открита през 2001 г. Измерванията на Шапошников и Титарчук са показали, че масата на черната дупка представлява 3.8 слънчеви маси, което е значително по-малко от предишния рекорд с 6.3 слънчеви маси. Черните дупки не могат да се наблюдават непосредствено - дори и светлината не може да преодолее тяхното гравитационно привличане. Техните свойства могат да се изучават въз основа на поведението на съседните им обекти - например, въртящите се около тях акреционни дискове - веществото на които постепенно се поглъща от дупката. Поредната порция газ, преди да бъде погълната от черната дупка, образува нажежена “пробка”, изпускаща рентгенови лъчи. Това излъчване се нарича квазипериодично колебание. Шапошников и Титарчук са показали, че периодът на квазипериодичните колебания зависи от масата на черната дупка - колкото по-малка е дупката, толкова по-кратък е периодът. И така са се научили да определят масата, измервайки параметрите на рентгеновото излъчване. Точността на измерванията представлява около 0.5 слънчеви маси. Черната дупка, чийто диаметър би трябвало да е 24 km, е един от най-малките обекти, които някога са били откривани извън пределите на Слънчевата система. Масата на дупката в XTE J1650-500 е близо до долната граница на масите за черните дупки със звезден произход - онези, които са се образували в резултат от колапс на голяма звезда. Точната стойност на този предел не е известна, но се предполага, че той представлява 2-3 слънчеви маси. Ако ядрото на колапсиращата звезда има по-малка маса, няма да се образува черна дупка, а неутронна звезда. Наскоро бе открита черна дупка със звездна маса, която принадлежи на противоположния рекорд в своята категория, а свръхмасивната черна дупка установи абсолютен рекорд.

Advertisement