Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 13:23, 12 април 200883.148.107.169 приноси 3970 байта +3970 Нова страница: '''Най-малката черна дупка''' NASA съобщи, че е открита черна дупка с рекордно малка маса, близк...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.