АСТРОУИКИ

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 17:18, 13 ноември 2009212.43.62.37 приноси 806 байта +806 Нова страница: Магнитното поле е една от двете компоненти на електромагнитното поле, която се появява при н…