АСТРОУИКИ
Advertisement

Магнитното поле е една от двете компоненти на електромагнитното поле, която се появява при наличието на променящо се във времето електрическо поле. Освен това магнитно поле може да се създаде от електрически ток или от магнитния момент на електроните в атомите на постоянен магнит. Основна характеристика на магнитното поле е неговата сила, определяна от вектора на магнитната индукция. В SI магнитното поле се измерва в тесла (означение Т).

Advertisement