АСТРОУИКИ

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 11:55, 30 май 2007Chavjedi беседа приноси 382 байта +382 New page: {{Непълна страница}} Двата марсиански спътника Фобос и Демос са всъщност астероиди, заловени от гра...