АСТРОУИКИ
Advertisement

Меркурий

Син е на Зевс и плеадата Мая, внук на Атлант, роден в пещера на планината Килене в Аркадия, затова киленец, баща на Пан и Хермафродит. Няколко часа след раждането си изобретил лирата, като опънал струни върху бронята на костенурка, възпял на нея любовта на Зевс и Мая. Още същия ден откраднал кравите на несъщия си брат Аполон и превърнал в скала Бат, когато той издал новото им скривалище, на техния стопанин. Първоначално аркадски бог на ветровете и дъжда, затова вестител на Зевс и олимпийските богове, като изпълнител на божествените поръчки владеел изкусната реч, носил на хората богатствата, особено стадата, закрилял училищата и палестрата, подпомагал растежа на животните, изобразяван с агне на раменете /”добрият пастир”/, бог на търговията, патрон на търговците, крадците и измамниците – учил сина си Автолик, дядото на Одисей, как да краде; съпровождащ душите на покойниците в подземния свят /Психопомопос/, следователно посредник между двата свята, във връзка с подземния свят е епитетът му Хтониос /Хтоний, “подземен”/ понеже сънищата идели от света на сенките, той е техен бог. Той и Зевс странствували по земята в човешки образи, така били приети радушно от Филемон и Бавкида. Обикнал Херза и превърнал в черен камък Аглавра, която взела от него злато, за да го въведе в спалнята на сестра си. Обикнал и Хиона едновременно с Аполон, тя родила от него хитреца Автолик. Негови атрибути са крилатите му златни сандали, символът на пъргавината, крилатата пътническа шапка9шлем и вълшебният жезъл кадуцей, с който можел да приспи или да събуди всеки бог или смъртен, и кесия, а оръжието му било сърповидният меч. Статуите му от дърво и камък /херми/ служили като гранични камъни и талисмани по пътища и кръстопътища. По поръчение на Зевс убил Аргус, стоокия страж на превърнатата в крава Ио, за това се нарича Аргеифонт /Аргоубиец/; известил на нимфата Калипсо да пусне Одисей да се върне в Итака, предал на Одисей магьосното биле “моли” , което предпазвало от магиите на нимфата Кирка. В жертва му принасяли агнета, козли и други животни, негова свещена птица бил петелът. Латинското съответствие на гръцкия бог Хермес е Меркурий - /лат. “бог на търговците”/. Син на Юпитер и Май, бог на търговията, стокообмена и печалбата, на когото още през 495 г. пр. Хр. бил издигнат храм в Рим при Циркус маскимус срещу Авентинския хълм. Храмът му бил място за срещи и събрания на римските търговци. В средата на май те принасяли жертви на него и майка му Мая.
Advertisement