Отвличането на Персефона

Плутон /от стр. гр. “богатият”/ - богът на подземния свят и на земните недра, където са находищата на скъпоценните материали, именуван още Аид /”Невидимият”/, Хадес, лат. Дит, Оркус. Син на Кронос и Рея, брат на Зевс, Посейдон и Деметра, съпруг на нейната дъщеря Персефона, богинята на плодородието и пролетния цъфтеж на природата. Тя е и царица на подземния свят и на сенките на мъртвите.

Когато веднъж беряла цветя на една ливада, из земята изскочил Плутон, царят на подземния мрак. От пръв поглед той се влюбил в прекрасната девойка и я отвел на огнената си колесница в своето царство. Горката Деметра се втурнала да търси дъщеря си с два факела в ръце, които запалила от вулкана на планината Етна. Търсила я девет дни и девет нощи и едва на десетия ден научила от Хелиос-Слънцето, кой е похитил красавицата. Обезумяла от скръб, тя се оттеглила от Олимп и изоставила земята, строшила ралата на земеделците и докарала болести по нивите и стадата. Плодородието изчезнало, явил се глад. За да спаси посевите, Зевс склонил Плутон да върне Персефона при уговорка да не е яла нищо в подземното царство. Но понеже тя вкусила няколко нарови зърна – символ на неразривността в брака /видял я Асклаф/, не могла да се освободи напълно от подземния владетел. Зевс и Деметра се споразумели тя да прекарва едната половина от годината в дома на Плутон – тогава на земята настъпва студ и мраз, а през останалото време да остава при майка си на земята – тогава Деметра преливала от щастие и радостна дарявала земята с благодат. Природата се събуждала и всичко започвало да цъфти и зрее. Персефона има двойнствен характер и затова в изкуството я изобразявали като богиня на подземното царство заедно с Плутон с факел и ли жезъл в едната ръка, с наров плод и нарцис в другата, с диадема на главата, а като богиня на плодородието – с класове, беряща цветя. В чест на двете богини, Деметра и Персефона, между които съществувала вътрешна връзка, атиняните празнували елевсиниите. Култа на Персефона гръците от Южна Италия и Сицилия пренесли в Рим. Там всички нейни митове били отнесени към римската Прозерпина, като смесили с нея прастарото божество на плодородието Либера, женското съответвие на Либер. Култът на Прозерпина и Плутон е засвидетелсван в надписи също от с. Гиген, Плевенско, и от Никопол. С епитета “подземен Зевс” Плутон приема и съди в Тартара душите на покойниците. Изображението му е сечено и върху антични монети от днешните български земи. Неговият атрибут, рогът на изобилието се среща върху някои оброчни плочки на Тракийския конник, което показва известно смесване на двете божества.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.