АСТРОУИКИ
Advertisement

Харон

Харон в гръцката митология е син на Ереб и на Нощта /или на Стикс/, лодкарят, който пренасял на черната си лодка душите на покойниците през река Ахеронт /или Стикс/ в подземния свят. Вергилий го описва в “Енеида” като старец с нечиста брада, сякаш обрасла с бурени и с вторачени огнени очи. Не пренасял живи хора, вземал от всеки такса по един обол, затова древните поставяли в устата на мъртвите преди погребението им по една такава монета. Когато мъртвец отива при Харон

Advertisement