Планета - Небесно тяло, което обикаля по орбита около Слънцето, характеризира се с големите си размери и с липса на енергийна емисия.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.