АСТРОУИКИ
Advertisement

Планета - Небесно тяло, което обикаля по орбита около Слънцето, характеризира се с големите си размери и с липса на енергийна емисия.

Advertisement