FANDOM


Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете <Enter> или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна

  • (тек | пред) 12:54, август 2, 200984.202.82.24 (Беседа)‎ . . (649 байта) (+649)‎ . . (Нова страница: Плеадите (Месиер 45) Това е един от най-известните разсеяни звездни купа на небето. Плеадите мо...)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.