АСТРОУИКИ
Advertisement

Сайтове на астрономи-любители[]

BAA Saturn Section

Страницата е посветена на Сатурн/British Astronomical Association/


ALPO Saturn Section

Страницата е посветена на Сатурн /Аsociation of Lunar and Planetary Observers/


Alpo-Japan

Страница, посветена на Сатурн /ALPO-Japan/; База данни, която непрекъснато се обогатява с изображения от обсерваториите от цял свят.Професионални сайтове[]

Cassini-Huygens to Saturn home page

Home page на мисията Cassini.


NASA Goddard Saturn page


Planetary Virtual Observatory & Laboratory (PVOL)

В сайта са показани изображения на астрономи-любители.


International Outer Planets Watch (IOPV)


Planetary Rings Node

(пръстените на Сатурн)


Saturn Ephemeris Generator

Генератор на ефемериди в сайта на Planetary Rings Node.Важна информация[]

Views of the Solar System: Saturn

The Nine Planets: Saturn

Saturn events

Wikipedia, voce: Saturn (на английски ез.)

Advertisement