АСТРОУИКИ
Advertisement

British Astronomical Association (BAA), Секция Марс: http://www.britastro.org/mars/

Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO), Секция Марс: Тази асоциация свързва професионалните астрономи с астрономите-любители и помества често на страниците си любителски фотографии. http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/mars.html

От същия сайт: годишните ефемериди на Марс: http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/marstuff/ephems/marsephem.html

MarsWatch: различни страници, които съдържат хронологически данни от наблюденията на различни опозиции на Марс през последните годиниi. 1996-1997 http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/mpf/marswatch.html 1999-1999 http://www.astroleague.org/marswatch/ 2000-2001 http://elvis.rowan.edu/marswatch/

Lunar and Planetary Laboratory of Arizona (LPL), Planetary Atmosphere Group: Изследвания на стойностите на съдържанието на вода в марсианската атмосфера. http://www.lpl.arizona.edu/~sprague/planatmos/mars.html

SEDS:Списък на всички космически мисии, които се отнасят до Марс от 1960 до днес, с линкове, съдържащи по-изчерпателна информация по темата. http://www.seds.org/~spider/mars/mars-l.html

Mars Exploration JPL HomePage: lСтраници от Jet Propulsion Laboratory, които се отнасят за космическите дейности, свързани с червената планета. http://mars.jpl.nasa.gov/

Mars Globals Surveyor Web Page, мисии от предходен линк http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/

Views of the Solar System, un' enciclopedia per immagini del Sistema Solare. http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm

Ames Mars Atmosphere Modeling Group: изучава цирколацията на марсианската атмосфера в глобален мащаб и нейните ефекти в дългогодишен план върху климата на планетата: http://humbabe.arc.nasa.gov/MGCM.html

Интерес представлява страницата Mars Today , която предлага ежедневни данни за позицията на Марс. http://humbabe.arc.nasa.gov/

Nordic Mars Observers: Интернационална асоциация на астрономите любители на народите, населяващи северните части на нашата планета, където обикновено Марс се появява по-ниско; включва on-line собствените си наблюдения. http://www.astro.uu.se/~johwar/NMO/nmo.html

Hubble Space Telescope: Показалец на изображенията, направени от космическия телескоп http://www.seds.org/~spider/spider/Mars/mars_hst.html

Percival Lowell - “Mars”: книга написана през nel 1895, може да се прочете(на английски ез.) on line. http://www.bibliomania.com/2/1/69/116/frameset.html

Вулканите на Марс: сайт на университета на Сев. Дакота, посвещава кратка, но много интересна секция за вулканите на Марс. http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/planet_volcano/mars/Overview.html

Pic du Midi: изображения от 1988, 1995, 1998 от един от най-известните обсерватории на планетата. http://www.bdl.fr/s2p/mars.html

Advertisement