Регистрация и влизане[редактиране на кода]

Всички посетители могат да четат и редактират страници дори и без да са регистрирани или влезнали с потребителското си име. За да създадете потребителска сметка (безплатно), натиснете препратката "регистриране или влизане" в горния десен ъгъл на всяка страница. Регистрацията е валидна за всички Wikia, не е необходимо да се регистриране наново във всяка отделна общност.

Създаването на потребителска сметка е единственият начин ясно да се обозначите като автор на редакциите, които правите. Без потребителско име, редакциите ви ще бъдат приписвани на IP-адреса на компютъра, който ползвате в момента на редактирането. Използването на потребителска сметка увеличава и сигурността ви и запазва анонимността ви, като скрива IP-адреса ви, след като влезете в системата.

Има още много предимства, например индивидуални настройки, възможност за преместване и преименуване на страници, възможност да качвате картинки и др. Вижте "Защо да се регистрираме?" в английската Уикипедия.

Вижте също и Help:Create an account.

Препоръки и правила[редактиране на кода]

Не публикувайте чужди материали, защитени с авторски права без разрешение. Винаги имайте предвид, че най-добрите статии са онези, които се основават на лични познания по темата и синтез и анализ на няколко източника. За по-подробна дискусия за авторските права, вижте Wikia copyrights.

Wikia приветства, окуражава и застава зад идеята за приятелска и добронамерена атмосфера. Members of the community are expected to behave in a generally civil manner. Винаги е добре да се приема по презумпция добронамереността у другите редактори.

Вижте Препоръки и правила и условия за ползване за повече информация.

Редактиране[редактиране на кода]

Както при всички други уикита, и тук на всеки потребител се предоставя възможността да редактира всички не-защитени страници, като въведените промени ще могат да бъдат видяни веднага, след натискане на бутона съхранение. За да редактирате някоя страница, натиснете бутона "редактиране", който се показва най-отгоре на всяка страница.

Обяснете какви промени сте направили в съдържанието на страницата в полето "Резюме" между кутията за редактиране и бутона за съхраняване и предварителен преглед. Например: "коригиране на правописни грешки", "добавяне на информация" и т.н.

Желателно е да използвате бутона Предварителен преглед, за да прегледате как би изглеждала страницата след като бъде запазена, да се уверите в правилното форматиране на текста преди да бъде съхранен. След това натиснете Съхранение, за да нанесете желаните корекции.

Ако сте влязъл с потребителското си име, можете да отбелязвате редакциите си като малка промяна, като изберете Това е малка промяна. Това показва, че редакцията е незначителна, най-вероятно само корекция на правопис и пунктуация, без да се променя смисъла на текста.

Опитайте! Отворете нов прозорец и отидете на нашия пясъчник (специално пригоден за тестове), след което натиснете "редактиране". Напишете нещо и го съхранете.

Форматиране[редактиране на кода]

По-голямата част от форматирането се извършва с уики-синтаксиса, затова няма да се налага да учите HTML.

Получер текст и курсив[редактиране на кода]

Получер и курсив се добавят, като се обгради желаната дума или фраза с няколко апострофа ('):

 • ''курсив'' се преобразува на курсив. (2 апострофа от всяка страна)
 • '''получер текст''' се преобразува на получер текст. (3 апострофа от всяка страна)
 • '''''получер и курсив''''' се преобразува на получер и курсив. (2 + 3 = 5 апострофа от всяка страна)

Заглавия и подзаглавия[редактиране на кода]

Използването на заглавия и подзаглавия на раздели е лесен начин за подобряване на организацията на статията. Ако например на една страница се обсъждат две или повече теми, можете лесно да ги разделите, като поставите заглавие на всяка от дискусиите.

Създаване на заглавия и подзаглавия:

 • ==Първо заглавие== (2 знака за равенство)
 • ===Първо подзаглавие=== (3 знака за равенство)
 • ====Второ подзаглавие==== (4 знака за равенство)
 • =====Трето подзаглавие===== (5 знака за равенство)

Ако в статията има поне 3 заглавия или подзаглавия, софтуерът автоматично създава съдържание на страницата. Опитайте да добавите няколко заглавия в нашия пясъчник, за да видите ефекта от Съдържанието.

Отстъпи[редактиране на кода]

За да се получи отстъп на текста, поставете двуеточие (:) в началото на реда. Колкото повече двуеточия се добавят, толкова по-голям отстъп ще се получава. Новият ред (след натискане на Enter или Return) отбелязва края на параграфа с отстъп.

Например: Този ред е ляво подравнен.

:Този ред има един отстъп.
::Този ред има два отстъпа.

Преобразува се в: Този ред е ляво подравнен.

Този ред има един отстъп.
Този ред има два отстъпа.

Списъци[редактиране на кода]

За да се вмъкне знак за списък, използвайте звезда (*). Подобно на отстъпите, колкото повече звезди се поставят, толкова по-навътре ще се оформи списъкът.

Пример:

*Едно
*Две
**Две, подточка едно
*Три

Преобразува се в:

 • Едно
 • Две
  • Две, подточка едно
 • Три

Номерирани списъци[редактиране на кода]

Можете, също така, да създавате номерирани списъци. За целта се използва знакът диез (#). Вмъкването на следващ #s се отразява на дълбочината и отстъпа на списъка.

Примери:

#Първа точка
#Втора точка
##Първа подточка на втора точка
#Трета точка

Това се преобразува на:

 1. Първа точка
 2. Втора точка
  1. Първа подточка на втора точка
 3. Трета точка

Тирета[редактиране на кода]

Във версия 1.5 на софтуера МедияУики (MediaWiki 1.5), -- и - автоматично ще бъдат преобразувани в средна и дълга чертица, в зависимост от контекста.

Препратки[редактиране на кода]

Препратките са важни и необходими за уикитата, за да помагат на читателите да сърфират в сайта.

Вътрешни препратки[редактиране на кода]

Можете да позставяте препратки към други вече съществуващи в уикито страници, както и към такива, които смятате, че ще съществуват.

За да направите препратка към друга страница в уикито, трябва да обградите желаното заглавие в две квадратни скоби.

Например, ако желаете да направите препратка, да речем към Начална страница, трябва да въведете:

[[Начална страница]]

Ако желаете да използвате думи, различни от заглавието като текст към препратката, можете да добавите името на страницата, отвесна черта "|" и след нея да добавите желания текст на препратката.

Например, ако искате да направите препратка към Начална страница, но желаете да промените текста на препратката, трябва да въведете:

Вижте [[Начална страница|тази страница]]...

Това ще се преобразува на:

Вижте тази страница...

Междуезикови препратки[редактиране на кода]

Някои Уикия са достъпни на няколко езика. За да се добави препратка в страничната лента към статия или страница на друг език, трябва да се добави:

[[de:iPod]]

"De" е езиковият код за немски език. Препратката ще се покаже в лентата в ляво като "Deutsch" и ще препраща към статията за съответния език. Тази възможност работи само в уикитата, които имат повече от един език.

Междуикита[редактиране на кода]

To link to another Wikia, you can use its title followed by a colon and the article name, instead of using the full URL.

For example, the creatures wiki home page is at Creatures:Main Page, which can be typed as

[[Creatures:Main Page]]
rather than as http://creatures.wikicities.com/wiki/Main_Page

This style of link works for any wiki in the interwiki map, not just for Wikia. See Help:Interwiki link.

Външни препратки[редактиране на кода]

Ако желаете да добавите препратка към сайт или страница извън уикито, трябва само да се изпише адреса на сайта или страницата.

http://www.google.com/

Често се налага вместо адреса на сайта да се показва текст. В уикито, за да добавите такава препратка, това се оформя по следния начин: поставя се една квадратна скоба в началото, след нея се изписва адреса на страницата, интервал и описанието, което желаете да се изписва на мястото на адреса и затваряща квадратна скоба.

Например, ако желаете препратката да изглежда търсачката Google, трябва да се напише:

[http://www.google.com/ търсачката Google]

Пренасочвания[редактиране на кода]

За автоматично пренасочване от една страница към друга, трябва да се добави реда #REDIRECT и след това препратка с името на страницата, към която ще сочи пренасочването.

Например, може да се пренасочи от "Котки" към "Котка". По този начин и двете препратки ще отварят една и съща статия, независимо коя препратка е последвана. Ако в кутията за търсене е изписана пренасочваща страница, ще се отвори статията, към която сочи това пренасочване, а не самата пренасочваща страница.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.