АСТРОУИКИ
Advertisement

Постерна сесия на Конференцията Организатори – Галин Борисов и Андон Костов

Орлин Станчев Проблемът за фундаменталната равнина при спиралните галактики

Хараламби Марков Разпределението на звезди върху хоризонталните клонове на УВ диаграми на сферични купове – възможност за калибровка по металичност

Андон Костов, Таню Бонев, Евгени Овчаров Фотометрично изследване на кометата 8P/Tuttle

Наташа Иванова 110 годишнина от рождението на Фриц Цвики Веселка Радева

Прилагане на образователните ресурси на Интернет в обучението по астрономия

Григор Николов, Е. Атанасова, И. Илиев, Е. Паунцен, И. Барзова Спектрпоскопично определяне на орбитите на две бедни на метали звезди-джуджета: HD 64491 и HD 141851. Иванка Статева, Я. Будай, М. Белчева, И. Илиев, И. Барзова

Изучаване на обилието на химически елементи на три Am звезди – HD 159560, HD 196544 и HD155375 Кирил Стоянов

Спектроскопични наблюдения на Be/рентгеновата звезда LST +61 303.

Екатерина Атанасова, И. Илиев, Ив. Статеева

Новооткрити SB2 системи сред Am звездите, изучавани в НАО - Рожен Петър Петров Земята, времето и Вселената – демонстрационни модели за обучение по астрономия

Забележка: Постерите се окачват от авторите преди първото заседание.

Advertisement