АСТРОУИКИ
Advertisement

ПРОГРАМА


на Третата национална конференция

на Съюза на астрономите в България

София, 16.02.2008, събота, 9:00, Физически факултет, зала 205


08:30 – Регистрация, плащане членски внос САБ, подреждане на постерите и записване за вечерно заседание в Астрономическата обсерватория (3 лв, по желание)


09:00 – Откриване на конференцията Първо заседание, председател ст.н.с. д-р Х. Марков

09:10 Даниела Кирилова Неутриното в ранната Вселена

09:30 Георги Иванов Цефеидите от Млечния път в каталога 2MASS

09:50 Невена Маркова Горещи масивни звезди: Теория срещу наблюдения

10:10 Стоянка Пенева, Евгени Семков Фотометричен мониторинг на обекти от типа на FU Orionis и EX Lupi

10:30 – 10:50 Почивка

Второ заседание, председател ст.н.с. д-р Н. Маркова

10:50 Николай Томов, Мима Томова Спектрални наблюдения на симбиотичната двойна Z And по време на избухването и в периода 2000 – 2002 г.

11:10 Борислав Борисов, Владимир Шкодров Изменение на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба

11:30 Галин Борисов, Вацлав Ваняк, Таню Бонев, Кршищов Цзарт, Михал Драхус Ниско-дисперсна спектроскопия на кометата 8P/Tuttle

11:50 Явор Шопов, Д. Стойкова, К. Стоичкова, Л. Цанков, А. Танев, Кл. Бурин, Ст. Белчев, В. Русанов, Д. Иванов, А. Стоев, П. Мъглова, Ил. Илиев Структура на праховата корона на Слънцето и нейните взаимодействия с другите коронални компоненти

12:10–14:00 Почивка

Трето заседание, председател ст.н.с. д-р Н. Томов

14:00 Я. Шопов, Д. Стойкова, Д. Гърбева, Л. Цанков, Ч. Юнг Произход на климатичните цикли с орбитална до субгодишна продължителност и връзката им с вариациите на слънчевите емисии

14:20 Пенчо Маркишки Любителската астрономия в България

14:40 Ева Божурова, Алексей Стоев Десет години национална олимпиада по астрономия

14:40 Алексей Стоев, Пенка Мъглова Астрономията и световното културно наследство

15:00 – 15:20 Почивка

Четвърто заседание, председател ст.н.с. д-р Е. Семков

15:20 Юлиана Горанова Съвременни представи за еволюцията на галактиките 15:40 Хараламби Марков За фотометричната калибровка в РС фокуса на 2 м телескоп

16:00 Цветан Георгиев Пределно устойчивата регресия на Русьо при нелинейни емпирични зависимости

16:20 – 16:30 Почивка


16:30 Годишно събрание на САБ


18:00 Заключително (неформално) заседание в Астрономическата обсерватория
Постерна сесия на Конференцията Организатори – Галин Борисов и Андон Костов

Орлин Станчев Проблемът за фундаменталната равнина при спиралните галактики

Хараламби Марков Разпределението на звезди върху хоризонталните клонове на УВ диаграми на сферични купове – възможност за калибровка по металичност

Андон Костов, Таню Бонев, Евгени Овчаров Фотометрично изследване на кометата 8P/Tuttle Наташа Иванова

110 годишнина от рождението на Фриц Цвики Веселка Радева

Прилагане на образователните ресурси на Интернет в обучението по астрономия

Григор Николов, Е. Атанасова, И. Илиев, Е. Паунцен, И. Барзова

Спектрпоскопично определяне на орбитите на две бедни на метали звезди-джуджета: HD 64491 и HD 141851.

Иванка Статева, Я. Будай, М. Белчева, И. Илиев, И. Барзова

Изучаване на обилието на химически елементи на три Am звезди – HD 159560, HD 196544 и HD155375 Кирил Стоянов

Спектроскопични наблюдения на Be/рентгеновата звезда LST +61 303.

Екатерина Атанасова, И. Илиев, Ив. Статеева Новооткрити SB2 системи сред Am звездите, изучавани в НАО - Рожен

Петър Петров Земята, времето и Вселената – демонстрационни модели за обучение по астрономия

Забележка: Постерите се окачват от авторите преди първото заседание.

Advertisement