АСТРОУИКИ
Advertisement

В известния роман на Жул Верн “Зелен лъч”, героите предприемат дълго и трудно, но романтично пътешествие, за да могат със своите собствени очи да видят зеленото избухване на Слънцето. Това явление има просто физично обяснение. Атмосферата играе ролята на леща, която разцепва светлината на различните цветове - спектър. За да се види най-силно пречупващата се зелена светлина, е необходимо да се екранират другите цветове. Такова екраниране възниква в момента на залеза или изгрева на Слънцето. Но това явление е рядко, защото трябва да има особени условия - далечен и равен хоризонт и много чиста атмосфера в приземния слой, което се случва рядко. Затова са малко онези щастливци, които са успели на живо да наблюдават истински зелен лъч. Но нали във видимата част на слънчевия спектър има и син цвят! Защо да се наблюдава зелен лъч, а не син? Отговорът ни дава самото синьо небе. Именно затова то е синьо, тъй като синият цвят се разсейва най-силно в атмосферата и достигащата до Земята слънчева светлина се оказва обеднена откъм синя светлина. Но, оказва се, че е възможен и син лъч! Ако зеленият лъч е много рядко явление, синият лъч е изключително рядко, най-рядкото. Но ако с интерес се отнесем към заобикалящия ни свят и гледаме небето колкото е възможно по-често, може да ни провърви. Ще видим удивителни неща. А ако имаме и добра фотокамера, можем да запечатаме това явление и за себе си, и за другите. Само миг... На снимката се вижда най-редкия син лъч. Тя е направена в планината, при чист въздух, температурна инверсия на въздушните слоеве, която усилва рефракцията на слънчевата светлина в атмосферата и още някои допълнителни условия, които са позволили да се види синьото Слънце. За миг. А в следващия миг то е приело обичайния си цвят. Главното е да умеем да се възхищаваме на околния свят. И да не изпуснем момента... В-к "Телескоп"

Advertisement