Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 12:58, 3 ноември 2007Chavjedi беседа приноси 3339 байта +3339 New page: В известния роман на Жул Верн “Зелен лъч”, героите предприемат дълго и трудно, но романтично пътешест...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.