АСТРОУИКИ
Advertisement

В долното съединение дистанцията между планетата и Земята е само 41 млн.км, поради което Венера заслужено е наречена най-близката ни съседка. В горно съединение тя се отдалечава на 258 млн.км, тоест около 6,3 пъти повече. Изводът за любителите - видът на Венера в окуляра силно се изменя с дистанцията й ! В повечето случаи, планетата не може да бъде наблюдавана в тези екстремни моменти, като съединенията - тогава дори е опасно да я наблюдаваме, тъй като тя се проектира съвсем близо до Слънцето! И е необходимо да се вземат всички предпазни мерки, като използването на специални защитни слънчеви филтри. След горното й съединение, всичко се повтаря отново - планетата пак започва да се приближава до Земята, като бавно се отдалечава от слънчевите лъчи и накрая се откъсва от звездата ни. Ъгълът , който тя сключва със Слънцето, тоест нейната елонгация, постепенно нараства с отдалечаването на планетата към изток. Когато този ъгъл стане по-голям от десетина градуса, Венера отново става видима. Поради наклона на еклиптиката, тя се издига с различна скорост над хоризонта във вечерното небе, докато елонгацията й стане максимална -най -много 47 градуса и 45 сек.

В този забележителен момент Венера може да се наблюдава в продължение на няколко часа след залеза на Слънцето. След това, продължавайки да се завръща към нас , тя губи височината си над хоризонта и започва да се приближава до Слънцето, като видимостта й все повече намалява - ъгълът на елонгацията й постепенно се затваря, докато планетата достигне долно съединение. Тогава, твърде рядко може да настъпи преминаване пред диска на Слънцето. В повечето случаи, Венера минава или над, или под звездата ни, поради наклона от 3 градуса и 23 мин. на своята орбитална равнина спрямо земната. След долното си съединение Венера отново са отдалечава от нас, продължавайки движението си, този път от западната страна на Слънцето. Гледана от Земята, в този момент тя изпреварва звездата ни, като се отдалечава от нея, изгрявайки в утринното небе. И така, докато стигне своята максимална западна елонгация. После отново се приближава видимо до Слънцето и пак преминава зад него, в горно съединение. Това е продължителността на пълния цикъл от 584 дни - или 19 месеца - който регулира алтернативните появявания на Венера: тя е Зорница в продължение на 9.5 месеца и Вечерница в следващите 9.5 месеца. Този период няма нищо общо със земните сезони, които не влияят върху наблюдението на планетата. Видимостта й се определя само от нейните обиколки - тя е най-добра по време на дните около максималните й елонгации. Всъщност, именно тогава Венера достига необходимата височина в небосвода, така, че да изплува над смога и турболенцията, които са доста съществени близо до хоризонта. Височината й зависи директно от наклона на еклиптиката спрямо хоризонта - стойност, която е изключително сезонна. Ако максималната й елонгация настъпва през есента, тогава еклиптиката е като полегнала над хоризонта и планетата остава ниско. През пролетта еклиптиката се изправя и Венера блести високо в небето.

Advertisement