Най-общо казано, всяко малко тяло, което обикаля по орбита около друго с много по-големи размери. В случая със Земята, те могат да бъдат и изкуствени.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.