АСТРОУИКИ
(New page: Просветлението StarBright XLT Светлината е главната ценност за астронома наблюдател, затова основната зада...)
 
Ред 1: Ред 1:
  +
На 01.10.2007 г. в Националния политехнически музей, гр. София се състоя официалното връчване на наградите от ІХ Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Този конкурс е включен в Националния календарен план за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката. Той се ползва с подкрепата на българските учени, работещи в областта на изследването и усвояванетона Космоса.
Просветлението StarBright XLT
 
  +
Победителите от конкурса са както следва:
   
  +
Светлината е главната ценност за астронома наблюдател, затова основната
 
  +
А. За идеи за научни и технически експерименти:
задача на телескопа е да събира колкото е възможно повече светлина. И
 
  +
• Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Станислава Руменова Енева, Мартин Тенев Тенев и Георги Николаев Георгиев от ПМГ „Гео Милев”, гр. Стара загора - за научна разработка на тема ”Струнна Космология”;
колкото по-малко са вътрешните загуби за сметка на поглъщането и
 
  +
Присъждат се две втори места на:
отражението на светлината от оптичните компоненти на телескопа, толкова
 
  +
• Второ място – диплом и предметна награда на Весела Дианова Георгиева от Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора - за научна разработка на тема:”23-ят единадесетгодишен слънчев цикъл” ;
по-ефективно ще може да работи той.
 
  +
• Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Марио Тодоров Русев и Веселин Димитров Цветков от СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево - за научна разработка на тема ”Роботиката и Изкуственият Интелект- настояще и бъдеще на човечеството”.
В течение на дълго време в много от телескопите, произвеждани от
 
  +
Поощрения:
компанията CELESTRON, бе използвано високоефективното многослойно
 
  +
• Иван Генчев Братоев от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе – за научна разработка на тема „Теория на 3D и 4D телепортиране”.
просветление StarBright, позволяващо в значителна степен да се намалят
 
  +
вътрешните загуби на светлина в телескопа. Прецизните измервания
 
  +
Б. За космически модели и макети:
показват, че общото пропускане на светлината в диапазона 400-750 nm при
 
  +
• Първо място – диплом и предметна награда на Христо Иванов Георгиев от НПМГ, гр. София – за изработване на Числен модел за визуализация на планетарното движение и обучаващ сайт – Закони на Кеплер;
телескопите с просветление StarBright е 72%, а при най-важните за
 
  +
• Второ място – диплом и предметна награда на Анна Александрова Петрова – 15 год. от Школата по керамика към Център за работа с деца, гр. Плевен – за изработване на модел на извънземно от планетата Жугръц;
наблюдателя дължини на вълната пропускането на светлината достига 80%.
 
  +
• Трето място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Иван Димитров Димитров и Юлиан Пламенов Николов от ОУ „Св. Княз Борис І”, гр. Бургас – за изработване на макет на Ракета – Sonic.
Но технологията се развива. Разработената от инженерите на CELESTRON
 
  +
система за оптично просветляване от ново поколение StarBright XLT
 
  +
В. За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други:
позволи да се увеличи общото пропускане на светлината в телескопите с
 
  +
• Първо място – диплом и предметна награда на Чавдар Чавдаров Дуцов от 20 У „ Т. Минков”, гр. София за създаване на уеб-сайт за астрономи–любители;
16% в сравнение с просветлението StarBright.
 
  +
• Второ място – диплом и предметна награда на Христомир Валентинов Лазаров от 73 СОУ „Владислав Граматик”, гр. София – за разработката „Паралаксът и неговото приложение в астрономията”;
Подобрения бяха постигнати в следните направления:
 
  +
• Трето място – диплом и предметна награда на Красимира Манолова Тодорова от 132 СОУ „Ваня Войнова”, гр. София – за разработката „Слънчева система”.
1. Многослойно покритие на огледалата
 
  +
Поощрения:
Върху главното и вторичното огледало на телескопа прецизно се нанася
 
  +
• Колектив в състав: Стефан Красимиров Желязков, Антон Любомиров Антонов и Георги Дуков от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора – за разработката „Тъмната материя във Вселената”;
покритие от слоеве алуминий Al, кварц SiO2, титанов диоксид TiO2 и
 
  +
• Борислава Александрова Дамянова от СОУ „Иван Вазов”, гр. Мездра – за разработката „Космическа разходка”;
отново кварц. Тази комбинация дава равно отражение по целия диапазон от
 
  +
• Каролина Василева Димитрова от СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна – за разработката „Космически апарати Венера 7, Венера 8 и Венера 9”.
дължини на вълната, използвани при визуалните и CCD наблюденията.
 
  +
Огледалата с XLT просветление отразяват 95% от светлината, докато
 
  +
Г. За литературни творби:
обикновените огледала с алуминиев слой - едва 86-88%.
 
  +
• Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Силвия Иванова Пенчева и Ивелина Косева Ганева от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово – за разработката на тема „Българските традиции и техният древен произход, идващ от астрономията”;
2. Многослойно антиотразяващо покритие
 
  +
• Второ място – диплом и предметна награда на Надежда Росенова Неделчева от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново - за разработката на тема „Колко сте близо до истината”;
Това покритие се изготвя от прецизно нанасяни слоеве MgF2 и HfO2. Рядъкъ
 
  +
• Трето място – диплом и предметна награда на Любима Красимирова Попска от НХГ „Св. св. Кирил и Методий” и Школата по физика към ОДК, гр. Благоевград - за разказа „Отвлеченият от извънземни”.
и скъп, около 2000 долара за килограм, елементът хафний позволява да се
 
  +
Поощрения:
намали отражението на светлината в по-широк диапазон, отколкото титана,
 
  +
• Маринела Росенова Ненова от СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево – за есе на тема „Пътешествие във времето в посока, обратна на часовниковата стрелка”;
използван в антирефлексните покрития на другите производители.
 
  +
• Колектив в състав: Силвена Христова Филипова, Женя Красимирова Кънева и Христина Евгениева Георгиева от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново – за разработката на тема „Палунис”;
3. Коректор от оптично стъкло в телескопите Шмидт-Касегрен
 
  +
• Полина Боянова Петкова от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово- за есе на тема „Огнени цветя”;
За да стане максимално пропускането на светлината, коригиращите пластини
 
  +
• Весела Дианова Георгиева от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора – за есе на тема „Последният монолог на Кометата”;
на телескопите система Шмидт-Касегрен с модификация XLT се изготвят от
 
  +
оптично стъкло с висока прозрачност. В съчетание с XLT покритието,
 
  +
Д. За рисунка:
коректорът от оптично стъкло пропуска 97.4% светлина.
 
  +
• Първо място – диплом и предметна награда на Пламена Димитрова Георгиева – 14 год. от Школа по изобразително изкуство към ОДК, гр. Нови Пазар ;
Съвкупното действие на тези три фактора позволи да се постигне
 
  +
• Второ място – диплом и предметна награда на Миряна Каменова Димитрова – 18 год. от І ЕГ и НАОП „Н. Коперник”, гр. Варна;
великолепен резултат: най-пропускливите телескопи с просветление
 
  +
• Трето място – диплом и предметна награда на Карина Станиславова Димитрова- 14 год. от Школа по изобразително изкуство „ВВ Арт” към Детски комплекс, гр. Севлиево.
StarBright XLT достигат ниво 89% на дължина на вълната 520 nm, а общото
 
  +
Поощрения:
пропускане на светлината в диапазона 400-750 nm представлява 83.5%.
 
  +
• Ивета Георгиева Койчева – 15 год. от Школа по изобразително изкуство „Живопис” към ОДК „Свети Иван Рилски”, гр. Казанлък;
Сравнителната графика показва пропускането на светлината в оптичния
 
  +
• Себат Адленова Бахтенова – 8 год. от ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна;
диапазон на телескопите с просветление StarBright и StarBright XLT. По
 
  +
• Милена Ивова Шаркова – 9 год. от Школа по изобразително изкуство към ОДК, гр. Кърджали;
хоризонталата са нанесени дължините на вълните, а по вертикалата -
 
  +
• Слави Любомиров – 9 год. от Школа по изобразително изкуство към ОДК, гр.Кърджали;
процентът на пропускане на светлината.
 
Всъщност, в течение на повече от две десетилетия компанията CELESTRON е
 
един от лидерите по разработването и производството на автоматизирани
 
телескопи. Най-новият продукт в технологиите на CELESTRON стана
 
програмното осигуряване за управление на телескопи NexRemote. Програмата
 
позволява автоматизираните телескопи да се управляват с настолен или
 
портативен компютър точно така, както и с ръчния пулт.
 
Програмата NexRemote осигурява пълна подръжка на всички възможности от
 
компютризирания пулт за управление на CELESTRON, но освен това притежава
 
и много допълнителни възможности - указва обектите за наблюдение в
 
желаната от вас последователност, създава и съхранява собствени
 
наблюдателни маршрути чрез NexTour, намалява осветеността на монитора в
 
нощен режим, може да се включи дори към радиоуправление, съвместима е с
 
всеки GPS-приемник чрез NexGPS, може да се обновява за поддържането на
 
нови функции, озвучена е и позволява да не се разсейвате в монитора
 
докато я управлявате, а да гледате звездите.
 
==============================================================
 
   
  +
• Тодор Руменов Петров – 12 год. от СОУ „Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица.
   
  +
Наградите бяха връчени от патрона на конкурса – първия български космонавт генерал Георги Иванов. Председателят на жуерито – ст.н.с. Цветан Далчев направи презентация на тема „Нови резултати, постигнати от Централната Лаборатория по слънчево-земни въздействия при БАН в областта накосмическите изследвания”. Накрая всички участници имаха възможността да се снимат за спомен с генерал Георги Иванов. Този ден ще остави незабравими мигове у всички наградени участници в конкурса и у техните придружители.
 
Основана преди близо 60 години, днес компанията CELESTRON е водещият
 
дизайнер, производител и дистрибутор на висококачествени оптични
 
изделия, които включват освен обичайните телескопи, телескопи с
 
компютърно управление, съпътстващи аксесоари, бинокли, зрителни тръби и
 
микроскопи. Превъзходната оптика, съвременният дизайн и иновационните
 
технологии са заслужили дълбокото признание сред сериозните любители на
 
астрономията. CELESTRON е частна компания, чийто главен офис и
 
производствени халета се намират в Торанс, щата Калифорния, САЩ.
 
През 1609 г. великият италиански учен Галилео Галилей за първи път е
 
изработил най-простия телескоп, с който преоткрива тайните на нощното
 
небе. Оттогава познанието за Вселената се е превърнало в истинска страст
 
за любознателните умове.
 
Днес, по своите характеристики, телескопът на Галилей на превъзхожда и
 
обикновен театрален бинокъл. Но тайните на нощното небе вече 4 столетия
 
привличат съзнанието на хората. Това доведе до грандиозни открития в
 
оптиката, достигнала своя апогей през XXI век. Те намериха своето
 
въплъщение на растящия пазар с продукти - както за професионални, така и
 
за любители астрономи, за ентусиастите на космическите изследвания от
 
всички възрасти.
 
Компанията CELESTRON е основана от Том Джонсън през 1950-те години под
 
названието Valor Electronics, специализирана в областта на
 
аерокосмическата електроника. Опитвайки се да намери подходящ телескоп
 
за своите двама сина, Том Джонсън решава да го построи самостоятелно.
 
Започвайки с 6”, т.е. 152 mm, рефлектор, той продължава да разработва
 
все по-големи и конструктивно по-сложни телескопи. Скоро хобито на Том
 
се превръща в негово основно занимание.
 
Той си поставя за задача да намери начин за масово производство на
 
корекционни Шмидт-пластини, използвани в качествените катадиоптрични,
 
т.е. огледално-лещови, телескопи система Шмидт-Касегрен. Въпреки, че
 
корекционната пластина изглежда плоска, тя има вълнообразна повърхност и
 
серийното й производство въобще не е проста задача.
 
Към 1970 г. конструкторите и инженерите на компанията CELESTRON
 
извършват пробив, като представят революционен метод за масово
 
производство на телескопи система Шмидт-Касегрен на приемлива цена.
 
Първият инструмент в поточната линия за телескопи става легендарният
 
Celestron C8.
 
Популярността на телескопа С8 на пазара довежда до появата на модела С5,
 
а след това и на по-големите модели, включително телескопите с диаметър
 
11 и 14”. Компанията CELESTRON и сега продължава да произвежда тези
 
модели, въпреки че спектърът на нейната продукция значително се е
 
разширил, включвайки голамо количество качествена оптична продукция.
 
След като Том Джонсън продава компанията през 1980 г., тя преживява
 
изключителен ръст. От 1980 до 2002 г. собствениците на компанията се
 
сменят на два пъти. През 2002 г. висшето ръководство на CELESTRON
 
изкупува активите на компанията, което дава началото на нова ера в
 
нейното развитие. Компанията разширява каналите си, както и спектъра на
 
предлаганата продукция и започва производството на компютризираните
 
телескопи от клас обсерватория - серията CGE. През април 2005 г.
 
компанията става собственост на настоящия си собственик - фирмата SW
 
Technology Corporation. CELESTRON получава достъп до създателите на
 
високотехнологична продукция, с многогодишен опит в областта на
 
технологиите и прозводството. Опирайки се на тези конкурентни
 
преимущества, компанията CELESTRON успява да насочи своите ресурси така,
 
че да предоставя безпрецедентно ниво на поддръжка за потребителите и да
 
разработва нови продукти и технологии.
 
В различните краища на света телескопите CELESTRON винаги са избирани от
 
информираните потребители, имащи възможността да правят сравнения между
 
различните производители на оптика. Много колежи и университети са се
 
снабдили с телескопи Celestron за своите астрономически програми. Освен
 
това, надеждната репутация и уважението в научните среди са довели до
 
това, че дори NASA е спряла своя избор на телескопите Celestron C5 за
 
изследователските програми, провеждани на космическите совалки.
 
Новият иновационен продукт на компанията, SkyScout, който бе представен
 
на експозицията International Consumer Electronics Show през януари 2006
 
г., представлява първия по рода си продукт, появил се на пазара. Ръчният
 
портативен наблюдателен уред позволява да се открият и идентифицират
 
повече от 6000 небесни обекта, превръщайки нощното небе в личен
 
планетариум. На тази експозиция SkyScout получи номинацията за Най-добро
 
иновационно решение в категорията електроника за лично ползване.
 

Версия от 13:42, 17 ноември 2007

На 01.10.2007 г. в Националния политехнически музей, гр. София се състоя официалното връчване на наградите от ІХ Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Този конкурс е включен в Националния календарен план за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката. Той се ползва с подкрепата на българските учени, работещи в областта на изследването и усвояванетона Космоса. Победителите от конкурса са както следва:


А. За идеи за научни и технически експерименти:

•      Първо място – диплом и предметна награда на  колектив в състав: Станислава Руменова Енева, Мартин Тенев Тенев и Георги Николаев Георгиев от ПМГ „Гео Милев”, гр. Стара загора - за научна разработка на тема ”Струнна Космология”; 

Присъждат се две втори места на: • Второ място – диплом и предметна награда на Весела Дианова Георгиева от Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора - за научна разработка на тема:”23-ят единадесетгодишен слънчев цикъл” ; • Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Марио Тодоров Русев и Веселин Димитров Цветков от СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево - за научна разработка на тема ”Роботиката и Изкуственият Интелект- настояще и бъдеще на човечеството”. Поощрения: • Иван Генчев Братоев от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе – за научна разработка на тема „Теория на 3D и 4D телепортиране”.

Б. За космически модели и макети:

•      Първо място – диплом и предметна награда на Христо Иванов Георгиев от НПМГ, гр. София – за изработване на Числен модел за визуализация на планетарното движение и обучаващ сайт – Закони на Кеплер;

• Второ място – диплом и предметна награда на Анна Александрова Петрова – 15 год. от Школата по керамика към Център за работа с деца, гр. Плевен – за изработване на модел на извънземно от планетата Жугръц; • Трето място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Иван Димитров Димитров и Юлиан Пламенов Николов от ОУ „Св. Княз Борис І”, гр. Бургас – за изработване на макет на Ракета – Sonic.

В. За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други: • Първо място – диплом и предметна награда на Чавдар Чавдаров Дуцов от 20 У „ Т. Минков”, гр. София за създаване на уеб-сайт за астрономи–любители; • Второ място – диплом и предметна награда на Христомир Валентинов Лазаров от 73 СОУ „Владислав Граматик”, гр. София – за разработката „Паралаксът и неговото приложение в астрономията”; • Трето място – диплом и предметна награда на Красимира Манолова Тодорова от 132 СОУ „Ваня Войнова”, гр. София – за разработката „Слънчева система”. Поощрения: • Колектив в състав: Стефан Красимиров Желязков, Антон Любомиров Антонов и Георги Дуков от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора – за разработката „Тъмната материя във Вселената”; • Борислава Александрова Дамянова от СОУ „Иван Вазов”, гр. Мездра – за разработката „Космическа разходка”; • Каролина Василева Димитрова от СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна – за разработката „Космически апарати Венера 7, Венера 8 и Венера 9”.

Г. За литературни творби: • Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Силвия Иванова Пенчева и Ивелина Косева Ганева от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово – за разработката на тема „Българските традиции и техният древен произход, идващ от астрономията”; • Второ място – диплом и предметна награда на Надежда Росенова Неделчева от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново - за разработката на тема „Колко сте близо до истината”; • Трето място – диплом и предметна награда на Любима Красимирова Попска от НХГ „Св. св. Кирил и Методий” и Школата по физика към ОДК, гр. Благоевград - за разказа „Отвлеченият от извънземни”. Поощрения: • Маринела Росенова Ненова от СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево – за есе на тема „Пътешествие във времето в посока, обратна на часовниковата стрелка”; • Колектив в състав: Силвена Христова Филипова, Женя Красимирова Кънева и Христина Евгениева Георгиева от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново – за разработката на тема „Палунис”; • Полина Боянова Петкова от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово- за есе на тема „Огнени цветя”; • Весела Дианова Георгиева от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора – за есе на тема „Последният монолог на Кометата”;

Д. За рисунка: • Първо място – диплом и предметна награда на Пламена Димитрова Георгиева – 14 год. от Школа по изобразително изкуство към ОДК, гр. Нови Пазар ; • Второ място – диплом и предметна награда на Миряна Каменова Димитрова – 18 год. от І ЕГ и НАОП „Н. Коперник”, гр. Варна; • Трето място – диплом и предметна награда на Карина Станиславова Димитрова- 14 год. от Школа по изобразително изкуство „ВВ Арт” към Детски комплекс, гр. Севлиево. Поощрения: • Ивета Георгиева Койчева – 15 год. от Школа по изобразително изкуство „Живопис” към ОДК „Свети Иван Рилски”, гр. Казанлък; • Себат Адленова Бахтенова – 8 год. от ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна; • Милена Ивова Шаркова – 9 год. от Школа по изобразително изкуство към ОДК, гр. Кърджали; • Слави Любомиров – 9 год. от Школа по изобразително изкуство към ОДК, гр.Кърджали;

• Тодор Руменов Петров – 12 год. от СОУ „Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица.

Наградите бяха връчени от патрона на конкурса – първия български космонавт генерал Георги Иванов. Председателят на жуерито – ст.н.с. Цветан Далчев направи презентация на тема „Нови резултати, постигнати от Централната Лаборатория по слънчево-земни въздействия при БАН в областта накосмическите изследвания”. Накрая всички участници имаха възможността да се снимат за спомен с генерал Георги Иванов. Този ден ще остави незабравими мигове у всички наградени участници в конкурса и у техните придружители.