АСТРОУИКИ
Advertisement

Дълго страдахме, че не можем да предположим на какви извънслънчеви планети ще се натъкнат астрономите. Но сега стана известно как ще изглеждат много от твърдите екзопланети. Благодарение на... китарист, композитор, любител на кънтри.

Преди всичко, Марк Кучнер е астроном, който се труди за благото на космическия център Годард. Той се прослави със съобщението, че може да съществуват диамантени планети. По-късно бе наложена забрана за диамантите в газовите гиганти, но сега няма да се занимаваме с тях. Преди време Кучнер, заедно с колегите си, създаде нов модел, който отдавна е известен - Solaris, по Станислав Лем - модел на планета-океан, която изцяло се състои от вода. Занимавайки се теоретично с конструирането на небесните тела, ученият отделя най-много внимание на твърдите планети. И най-вече на онези, които доста напомнят на Земята. И почти не разглежда газовите гиганти. Но освен с астрономия, Марк се занимава също и със сериозни неща. Веднъж през нощта той седял в Калифорнийската обсерватория, изчаквайки облаците по небето да се разотидат и да пристъпи към наблюдения. Но те не си отивали и от нямане какво да прави, астрономът се впуснал да съчинява песни в стил кънтри, разказва самият той. Тези занимания много му харесали и астрономът продължава да съчинява и свири музика и досега. Хубави песнички. Марк казва, че често ги въртят по различни радиостанции, особено на специализираните в съвременно кънтри. Но той не е захвърлил науката в далечния ъгъл. И продължава своите теоретични експерименти с планетите. Ако по-рано Кучнер измислял по една планета за едно изследване, сега заедно с колегите си, той е създал внушителна група планети и дори е установил известни зависимости за тях. Ефект на Моцарт... Създаването на такива модели въобще не е игра. На пръв поглед може да ви се стори, че такива идеални обекти, които излизат под перото му, или клавиатурата на компютъра, не играят голяма роля. Нали планети с чист състав едва ли могат да са много разпространени. Но Марк е уверен, че от неговата работа може да има голяма полза. Защото благодарение на нейните резултати може да се предскаже какви планети ще възникнат в дадена част на протопланетния диск, където се концентрират всякакви вещества. Всъщност, сред планетите на другите звездни системи повечето се оказват газови гиганти. В своята статия, която скоро ще излезе в Astrophysical Journal, Марк Кучнер изразява надежда, че в търсенето на тела, повече или по-малко подобни на Земята, ще помогнат и космическите апарати - изстреляният през миналата година Corot и планираният за 2009 г. Kepler. А засега - да се порадваме на изчисленията. И така, този път бригадата изследователи от компанията на Кучнер реши да погледне как ще се свивят планетите, състоящите се от различни материали под действието на собствената им гравитация. Една от участничките в изследването, Сара Сигер от Масачузетския технологичен институт MIT разказва, че изучените твърди материали като цяло се свиват еднакво - поради някои сходства в тяхната структура. Но когато налягането достигне някаква критична стойност, какво се случва например, в дълбоките слоеве на планетата, където свиването много зависи от веществото. Както съобщават изследователите, планета като нашата, състояща се в значителна част от силикати, ще има диаметър от порядъка на 12 800 km. Но диаметърът на планета със земната маса, съставена от желязо, ще представлява едва 4 800 km. А ако обект с масата на Земята се състои от чиста вода, величината на този параметър за него би била 15 300 km. Оттук, според Кучнер следва, че сега е по-лесно да се предскаже, какви планети могат да се намерят при определени звезди. Например, около b Живописец има протопланетен диск, в който съдържанието на въглерод нараства. А това показва, че там навярно ще се формират диамантени планети, съдържащи също големи маси въглероден окис. Освен това, ученият успя да изясни някои особености в поведението на твърдите планети в увеличен формат. Например, супер-Меркурий или супер-Земя, които биха могли да съществуват в друга звездна система. Изследователите стигнаха до извода, че особеностите в строежа и състава на хипотетичните планети, създадени в моделите на работата, могат много да повлияят върху особеностите на техните атмосфери. Например, що се отнася до супер-Земята - много голяма планета със състав, подобен на нашата - изследователите откриха, че при нея не би трябвало да има забележима газова обвивка. Така, че на подобна “Земя” няма да е много “супер”... Там едва ли ще има живот. И кънтри. От в-к "Телескоп"2007

Advertisement