АСТРОУИКИ
Advertisement

Всеки понеделник от 18.30 часа пред НДК при хубаво време наблюдаваме небесните обекти. Ела и ти с нас.

От Асоциацията


Съюзът на астрономите в България, Институтът по астрономия при БАН,и Катедрата по астрономие при СУ организират

Трета национална конференция по астрономия. Научната сесия на конференцията ще се проведе на 16.02.2008 г., събота, от 9:00 ч. във Физическия факултет на Софийския университет, зала 205.Според предварителния график ще бъдат изнесени 15 доклада и ще бъдат представени 10 постера. За повече информация: tsgeorg@astro.bas.bg; renadaka@yahoo.com

Програмата можете да видите тук:Програмата и повече заПостерната сесия

Advertisement