АСТРОУИКИ
Advertisement

Просветлението StarBright XLT

Светлината е главната ценност за астронома наблюдател, затова основната задача на телескопа е да събира колкото е възможно повече светлина. И колкото по-малко са вътрешните загуби за сметка на поглъщането и отражението на светлината от оптичните компоненти на телескопа, толкова по-ефективно ще може да работи той. В течение на дълго време в много от телескопите, произвеждани от компанията CELESTRON, бе използвано високоефективното многослойно просветление StarBright, позволяващо в значителна степен да се намалят вътрешните загуби на светлина в телескопа. Прецизните измервания показват, че общото пропускане на светлината в диапазона 400-750 nm при телескопите с просветление StarBright е 72%, а при най-важните за наблюдателя дължини на вълната пропускането на светлината достига 80%. Но технологията се развива. Разработената от инженерите на CELESTRON система за оптично просветляване от ново поколение StarBright XLT позволи да се увеличи общото пропускане на светлината в телескопите с 16% в сравнение с просветлението StarBright. Подобрения бяха постигнати в следните направления: 1. Многослойно покритие на огледалата Върху главното и вторичното огледало на телескопа прецизно се нанася покритие от слоеве алуминий Al, кварц SiO2, титанов диоксид TiO2 и отново кварц. Тази комбинация дава равно отражение по целия диапазон от дължини на вълната, използвани при визуалните и CCD наблюденията. Огледалата с XLT просветление отразяват 95% от светлината, докато обикновените огледала с алуминиев слой - едва 86-88%. 2. Многослойно антиотразяващо покритие Това покритие се изготвя от прецизно нанасяни слоеве MgF2 и HfO2. Рядъкъ и скъп, около 2000 долара за килограм, елементът хафний позволява да се намали отражението на светлината в по-широк диапазон, отколкото титана, използван в антирефлексните покрития на другите производители. 3. Коректор от оптично стъкло в телескопите Шмидт-Касегрен За да стане максимално пропускането на светлината, коригиращите пластини на телескопите система Шмидт-Касегрен с модификация XLT се изготвят от оптично стъкло с висока прозрачност. В съчетание с XLT покритието, коректорът от оптично стъкло пропуска 97.4% светлина. Съвкупното действие на тези три фактора позволи да се постигне великолепен резултат: най-пропускливите телескопи с просветление StarBright XLT достигат ниво 89% на дължина на вълната 520 nm, а общото пропускане на светлината в диапазона 400-750 nm представлява 83.5%. Сравнителната графика показва пропускането на светлината в оптичния диапазон на телескопите с просветление StarBright и StarBright XLT. По хоризонталата са нанесени дължините на вълните, а по вертикалата - процентът на пропускане на светлината. Всъщност, в течение на повече от две десетилетия компанията CELESTRON е един от лидерите по разработването и производството на автоматизирани телескопи. Най-новият продукт в технологиите на CELESTRON стана програмното осигуряване за управление на телескопи NexRemote. Програмата позволява автоматизираните телескопи да се управляват с настолен или портативен компютър точно така, както и с ръчния пулт. Програмата NexRemote осигурява пълна подръжка на всички възможности от компютризирания пулт за управление на CELESTRON, но освен това притежава и много допълнителни възможности - указва обектите за наблюдение в желаната от вас последователност, създава и съхранява собствени наблюдателни маршрути чрез NexTour, намалява осветеността на монитора в нощен режим, може да се включи дори към радиоуправление, съвместима е с всеки GPS-приемник чрез NexGPS, може да се обновява за поддържането на нови функции, озвучена е и позволява да не се разсейвате в монитора докато я управлявате, а да гледате звездите.

==================================================[]
Advertisement