АСТРОУИКИ
Advertisement

Телескоп, който гледа надолу

2399.jpg.jpeg

Но какво ще види той там, ще попитате вие. Нали телескопите трябва да гледат нагоре към небето, все пак за това са конструирани. Телескопите не са за да разглеждаш камъчетата под краката си. И така, какво ще види телескопът там долу? Нищо, ако това е обикновен телескоп. И много интересни неща, ако това е телескоп за неутрино. Неутриновите телескопи въобще не приличат на оптичните. Но тяхното предназначение е същото - да изследват Вселената. Неутриното представляват елементарни частици, които изключително слабо взаимодействат с обикновеното вещество. Вследствие на това, те притежават много висока проникваща способност. Това позволява да се вгледаме натам, където е невъзможно да проникнем с обикновен телескоп. Например, в центъра на Слънцето, в неговото ядро. Не може ли да погледнем и под краката си, във вътрешността на Земята? За целта е необходимо потокът от неутрино да се регистрира отдолу, под Земята, а не отгоре, от небето. Макар, че неутриното отдолу е също космическо неутрино, неговият поток е леко изкривен от взаимодействието с плътното ядро и мантията на нашата планета. При много редките взаимодействия на неутриното с протоните и неутроните на атомите, съставящи Земята, се поражда специфичен набор от елементарни частици, включително и светлинни кванти. И ето, че в Антарктида, в района на южния полюс, се строи странен неутринен телескоп, наречен IceCube. Самият лед служи като работно тяло за телескопа, а в него е вградена регистриращата събитието на неутринното взаимодействие тримерна мрежа детектори. Обемът на този крайно необичаен телескоп е 1 km3 лед. Телескопът все още е построен само на половина, но вече работи! А напълно ще бъде завършен в течение на следващите 3-10 години. Основно, този телескоп е предназначен за наблюдения на далечни космически високоенергетични събития и обекти - взрив на свръхнова, свръхмасивни черни дупки в центровете на галактиките и т.н. Но и възможността по пряк начин да се разбере, какво се случва във вътрешността на нашата, да си признаем - все още малко изучена планета, много привлича учените. T

Advertisement