АСТРОУИКИ
Advertisement
Includes CC-BY-SA content from Wikipedia's Трета космическа скорост article (authors)

Трета космическа скорост е най-малката начална скорост, която е нужна на тяло, за да е в състояние да преодолее планетарната гравитация и да напусне пределите на звездната система. За пределите на слънчевата система, трета космическа скорост от повърхността на Земята е 16,67 км/с.

Вижте също[]

  • Първа космическа скорост
  • Втора космическа скорост
Advertisement