М 44 Зимен хексагон /шестоъгълник/


Сред многото куриози на зимното небе “декември-януари-февруари” се откроява Големият зимен хексагон. Той не може да бъде пропуснат дори и от наблюдателите с по-малко опит.

Тази геометрична фигура се състои от шестте от най –ярки звезди на зимното небе. Тръгвайки от най-северната звезда, следвайки обратно на часовниковата стрелка, откриваме:

- Капела - отстояща на 48 светлинни години, намираща се в съзвездието “Колар”;

- Кастор - 45 светлинни години, намиращ се в съзвездието “Близнаци”;

- Процион – 11 светлинни години, намиращ се в съзвездието “Малко куче”;

- Сириус - 8 светлинни години /най-южната звезда/ в съзвездието “Малко куче”;

- Изкачвайки се към север-изток се намира Ригел – 896 светлинни години в съзвездието “Орион”;

- Шестоъгълникът завършва с Алдебаран – 67 светлинни години, намираща се в съзвездие “Телец”;

- Между най-отдалечените точки на хексагона, където се намират Капела и Сириус са затворени? 63 градуса от небето. Светлината пътува в пространството с около 300.000 км в секунда. За една минута прекосява 18 милиона км; за час изминава малко повече от един милиард км; за 24 часа прекосява 26 милиарда км; за 30 дни около 778 милиарда км; за една година малко по-малко от 10.000 милиарда км!

- Сириус е най-ярката звезда на цялото небе и отстои от Земята само на 8 светлинни години, тоест на около 80.000 милиарда км.

- Най-близката звезда до Земята безусловно е Проксима от Центавър, отстояща на около 4 светлинни години /40.000 милиарди км/.

- Във вътрешната част на хексагона се намира една много ярка звезда Бетелгейзе – 304 светлинни години, от съзвездието “Орион”.

- По една щастлива случайност големият хексагон е заобиколен от безброй много интересни обекти. Някои от тях могат да се наблюдават и без оптични инструменти. Най-първият е звездното струпване на Плеадите /М45/ от съзвездието “Телец”. Почти в центъра на съзвездие “Близнаци” през този период се вижда един много ярък обект, който не е звезда, а е планета. Това е Сатурн, най-хубавата в цялата Слънчева система, ако разбира се се наблюдава с един добър телескоп.

- Една друга приказно красива картина, която ни предлага зимното небе е Голямата мъглявина на “Орион” /М42/. Тя може да се наблюдава с бинокъл като една слаба осветеност на тъмния небесен фон, докато с телескоп става един обект пълен с ясно- тъмни особености.

- В съзвездията “Колар” и “Близнаци” с бинокъл могат да се наблюдават различни звездни натрупвания.

Наблюдавайки зимното небе дори и с невъоръжено око, ще можете да се насладите на приказни картини. Незабравими могат да останат обаче спомените сред нови приятели около средно голям телескоп.

Ч. ДУЦОВ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.