АСТРОУИКИ
(Нова страница: * Истински (математически) хоризонт - пресечната линия на небесната сфера с равнина прекара…)
 
 
Ред 1: Ред 1:
* Истински (математически) хоризонт - пресечната линия на небесната сфера с равнина прекарана през точката на наблюдение и в същото време е препендикулярна на небесната линия.
+
* Истински (математически) хоризонт - пресечната линия на небесната сфера с равнина прекарана през точката на наблюдение и в същото време е препендикулярна на небесната линия.
  +
* Видим хоризонт - винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от височината на наблюдение над околността и влиянието на астрономическата рефракция.
+
* Видим хоризонт - винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от височината на наблюдение над околността и влиянието на астрономическата рефракция.
* Астрономически хоризонт - линията, в която равнината успоредна на равнината на истинския хоризонт минава през центъра на земята, като сече земната сфера.
 
  +
 
* Астрономически хоризонт - линията, в която равнината успоредна на равнината на истинския хоризонт минава през центъра на земята, като сече земната сфера.

Текуща версия към 17:23, 13 ноември 2009

  • Истински (математически) хоризонт - пресечната линия на небесната сфера с равнина прекарана през точката на наблюдение и в същото време е препендикулярна на небесната линия.
  • Видим хоризонт - винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от височината на наблюдение над околността и влиянието на астрономическата рефракция.
  • Астрономически хоризонт - линията, в която равнината успоредна на равнината на истинския хоризонт минава през центъра на земята, като сече земната сфера.