АСТРОУИКИ
Advertisement

Едуин Хъбъл

Едуин Хъбъл

(1889-1953)


Откритието за отдалечаването на галактиките се дължи на американския астроном Едуин Хъбъл. Той стига до него през тридесетте години на двадесети век. Ученият влиза в историята, като един от най-големите астрономи. В действителност е адвокат, който съвсем случайно, като астроном-любител се сблъсква с астрономията. За кратко време той си дава сметка, че е по-добър като астроном, отколкото като човек на закона.

Изучавайки спектрите на далечните галактики, Хъбъл наблюдава, че дължината на вълната на няколко спектрални линии е по-голяма от тази на същите линии произведени в лабораторията. Този феномен се дължи на Доплеровия ефект и се обяснява само с хипотезата, че галактиките, които са взети като пример се отдалечават от нашата галактика. Хъбъл успява също да заключи, че съществува пропорция между разстоянието на една галактика и нейната скорост на отдалечаване.

Advertisement