АСТРОУИКИ
(New page: left|thumb|410px Ерис по-голяма от Плутон Плутон окончателно изгуби първенството по маса ...)
 
 
Ред 34: Ред 34:
 
замръзнал метан. Температурата на повърхността на Ерис в момента се
 
замръзнал метан. Температурата на повърхността на Ерис в момента се
 
оценява на 23-24К.
 
оценява на 23-24К.
  +
"Teleskop"

Текуща версия към 17:21, 2 юли 2007

Kbos.jpg.jpeg


Ерис по-голяма от Плутон

Плутон окончателно изгуби първенството по маса дори и сред трансурановите обекти от пояса на Куйпер.


Резултатите от обработката на данните, получени от космическия телескоп Хъбъл и обсерваторията Кек на Хаваите показаха, че масата на двойния обект от пояса на Куйпер - Ерис, открит през 2005 г. - превишава с 27% масата на системата на Плутон с трите му спътника. Това откритие потвърждава правотата на възприеманото досега като крайно спорно решение на Международния астрономически съюз за лишаване на Плутон от статута на пълноценна планета и позволява да се направи извод за това, че съществуването на масивни обекти по периферията на Слънчевата система е по-скоро правило, отколкото изключение. Планетата Ерис бе открита с помощта на 1.2 m специализиран телескоп Самуел Ошин на Паломарската обсерватория. Впоследствие, около Ерис бе открит и спътник, получил името Дисномия. Двойната планета Ерис се върти около Слънцето по изтеглена елиптична орбита с голям ексцентрицитет - перихелият на орбитата й се намира на разстояние 37.77 AU от светилото. В момента планетата се намира близо до афелия, отдалечен на разстояние 97.56 AU от Слънцето. Наклонът на орбитата към плоскостта на еклиптиката е 44.187о. Ексцентрицитетът на орбитата на Ерис е 0.44177, а орбиталната й скорост варира от 3.436 km/s до 4.126 km/s - докато орбиталната скорост на Земята е около 30 km/s. Годишният си оборот Ерис извършва за 560 земни години - годината на Плутон е 250 години. Диаметърът на Ерис се оценява на 2400 km - диаметърът на Плутон е малко по-малък. Резултатите от спектралните наблюдения на Ерис показаха, че повърхността й е покрита със слой замръзнал метан. Температурата на повърхността на Ерис в момента се оценява на 23-24К. "Teleskop"