FANDOM


Astrometrija - Astronomijos šaka, tirianti šviesulių koordinates dangaus sferoje ir jų kitimą, vietovių geografines koordinates, Žemės sukimąsi ir astronominį laiką. Astrometrija t. p. tiria šviesulių paralaksus ir savuosius judėjimus, nustato astronomines konstantas; ja naudojamasi aviacijoje, jūreivystėje, geodezijoje, kosmonautikoje.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.