Astronomija (gr.: astron - žvaigždė + nomos - dėsnis) yra mokslas apie Visatos medžiagos pasiskirstymą, jos objektų ir jų sistemų judėjimą, sandarą, kilmę ir raidą.
Astronomija tiria:

Astronomiją galima skirstyti į astrometriją, dangaus mechaniką ir astrofiziką

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.