FANDOM


Dangaus mechanika - Astronomijos šaka, tirianti gravitacijos veikiamų kosm. kūnų judėjimą. Nagrinėja dviejų ir daugiau kūnų judėjimo teoriją, skaičiuoja kosm. kūnų orbitas ir efemerides. Grindžiama gravitacijos dėsniu, reliatyvumo teorija, trikdžių teorija, chaoso teorija, astrometrija.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.